Trainingen & opleidingen

Algemeen

 • Enkel met een geldige badge heeft u toegang tot de zaal:
  • meld u eerst aan bij de infobalie!
 • De klimwand is gekeurd door AIB Vinçotte wat de algemene veiligheid van de installatie garandeert.
 • Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen enkel klimmen onder begeleiding van een volwassene :
  • de klimmuur en boulderzaal zijn geen speeltuin!
 • Persoonlijke veiligheid begint bij de klimmer en zijn/haar begeleider, dus :
  • voorkom blessures door een goede opwarming
  • in de boulderzaal is het ten strengste verboden om vanop de muur naar beneden te springen
  • klim in de lengtezaal niet zonder beveiliging
  • ga niet aan de touwen hangen om uzelf of een ander naar boven te trekken
  • controleer vóór het klimmen elkaars (klimmer en begeleider) uitrusting :
   • gordel (sluitingen) én zekeringsapparaat (musketon)
  • beveiligen vereist 100% concentratie want hiermee neem je de verantwoordelijkheid op over de veiligheid en het leven van de klimmer, daarom:
   • gebruik je enkel een zekeringsapparaat waarvan je de werking kent (bij twijfel raadpleeg je de zaalverantwoordelijke)
   • controleer je steeds of klimmer aan het juiste touw is “ingebonden” en dat dit correct is gebeurd
   • is liggend en/of zittend zekeren verboden
   • is gebruik van GSM tijdens het zekeren verboden
   • laat je de klimmer steeds langzaam en gecontroleerd zakken
 • “Voorklimmen” (*) is enkel toegestaan in overleg met de aanwezige zaalverantwoordelijke.

(*) zie rubriek “Voorklimmen” hier onder

 • Elke klimmer is verantwoordelijk voor het door hem/haar gehuurde of ter beschikking gestelde materiaal.
 • Eten en drinken is enkel toegestaan aan de balie of op de plaatsen die daartoe voorzien zijn: terras of cafetaria.
 • Van elke klimmer en begeleider wordt verwacht dat ze deze reglementen kennen en respecteren.
 • Bij ernstige overtreding(en) kan de toegang tot de klimzaal ontzegt worden.

Trainingen georganiseerd door derden

Wanneer je trainingen geeft in de klimzaal, verklaar je jezelf akkoord met volgend reglement (*).


(*) Dit reglement heeft als belangrijkste doelstelling om de veiligheid ten allen tijde te garanderen. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat bij gebruik tijdens de normale openingsuren samenleving met andere klimmers mogelijk blijft.

 • De trainer volgt de aanwijzingen van de zaalverantwoordelijke strikt op.
 • De trainer zorgt dat het zaalreglement en de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd door de deelnemers en dat de goede orde bewaard blijft
 • De trainer blijft ten allen tijde zelf ter plaatse : hij begeleidt de deelnemers zonder zelf te trainen en klimt enkel zelf om bepaalde oefeningen toe te lichten.
 • De trainer ziet toe op een correcte uitoefening van zekeringstechnieken, in het bijzonder bij kinderen.
 • Andere klimmers worden niet gestoord. Horizontaal klimmen (traverseren) kan enkel indien andere klimmers niet gestoord worden, met andere woorden: de andere klimmers hebben steeds voorrang.
 • De zekeringspunten(*) in de klimzaal mogen op geen enkele wijze gewijzigd worden .

(*) zowel de zekeringspunten in de wand als degene die bovenaan bevestigd zijn,

 • Didactisch materiaal wordt na afloop volledig verwijderd.
 • Aanbrengen van een beperkt aantal bijkomende trainingsgrepen is enkel toegestaan mits expliciet akkoord van de aanwezige zaalverantwoordelijke. Wijzigen van bestaande routes is niet toegestaan.
 • Indien betalingen verschuldigd zijn worden deze bij het begin van de sessie vereffend. De organisator is hierbij verantwoordelijk voor de correcte inning van de verschuldigde gelden en voor de overhandiging aan de zaalverantwoordelijke die van dienst is.

Voorklimmen

 • Voorklimmen is enkel toegestaan mits expliciet akkoord (*) van de aanwezige zaalverantwoordelijke, én … :

(*) Deze evalueert hierbij zowel de huidige en geplande zaalbezetting, alsook de getoonde of gedocumenteerde vaardigheden van klimmers en zekeraars.

   • … gebeurt met eigen touwen en setjes
   • … het bestaande (toprope) touw wordt doorgetrokken om de route vrij te maken (maar wordt niet gebruikt om te klimmen!)
   • … na afloop wordt het (toprope) touw van de klimzaal correct terug gehangen:
    • bovenaan gebeurt dit door twee afzonderlijke zekeringspunten.
    • in de wand gebeurt dit door de oorspronkelijke setjes terug te hangen.
    • je laat dit steeds controleren door de aanwezige zaalverantwoordelijke en volgt zijn aanwijzingen op om de situatie eventueel te verbeteren en/of terug in zijn oorspronkelijk/veilige toestand te brengen .